บขส. ยืนยัน! ยังเปิดให้บริการตามปกติ ไม่ลดจำนวน เที่ยวรถโดยสาร

บขส. ยืนยัน! ยังเปิดให้บริการตามปกติ ไม่ลดจำนวน เที่ยวรถโดยสาร

บขส. ได้ออกมายืนยันว่าจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ไม่ลดจำนวน เที่ยวรถโดยสาร แต่อย่างใด พร้อมเตรียมเจรจากับบริษัทรถร่วม หาแนวทางแก้ปัญหาต้นทุนน้ำมันแพง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ประกอบการรถร่วมฯ เตรียมปรับลด เที่ยวรถโดยสาร ลงไป 80 % ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. นี้ เป็นต้นไป เนื่องจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บขส. เข้าใจและเห็นใจผู้ประกอบการรถร่วมฯ ที่ต้องรับภาระดังกล่าว 

โดย บขส. พร้อมจะหารือร่วมกับผู้ประกอบการรถร่วมฯ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการปรับการเดินรถและเที่ยววิ่ง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการด้วย

อย่างไรก็ดี บขส. ยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติ ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งจะตรึงค่าโดยสารไว้ก่อนในระยะนี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการและนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

สินเชื่อออมสิน First Life First Home เพื่อ First Jobber วัยเริ่มทำงาน ที่อยากมีบ้านหลังแรก อ่านรายละเอียด คุณสมบัติผู้กู้ อัตราดอกเบี้ย

พาคุณไปรู้จักกับ สินเชื่อออมสิน First Life First Home สินเชื่อข้อเสนอดี ๆ จากธนาคารออมสินสานฝันคนเริ่มต้นทำงานที่ต้องการมีบ้าน เพราะ บ้าน เป็นสิ่งที่ใครหลายคนอยากมีเป็นของตัวเอง ความน่าสนใจของสินเชื่อนี้คือให้ผู้กู้สามารถผ่อนจ่ายง่าย ๆ สบายกระเป๋า ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการผ่อนจนเกินไป ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาและค่าเงินเฟ้อสูงแบบนี้ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอะไรอีกบ้าง ไปติดตามพร้อมกันกับ The Thaiger ได้เลยค่ะ

สินเชื่อจากธนาคารออมสิน เพื่อคนเพิ่งเริ่มต้นทำงานที่ต้องการกู้ยืมซื้อบ้าน โดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนไม่หนัก พร้อมมอบวงเงินกู้สูงสุดถึง 5 ล้านบาท และฟรีค่าจดจำนอง ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา ค่าบริการสินเชื่อ

กรณีกู้ร่วมกับผู้อื่น จะสามารถกู้ร่วมได้กับผู้ที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้ แต่หากไม่ใช่บุคคลตามที่กล่าวมาจะต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน และให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

ธ.ก.ส. เปิดโครงการ ชำระดีมีคืน 2565 และโครงการคืนดอกเบี้ย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำการเปิดโครงการ ชำระดีมีคืน ปี 2565 และโครงการคืนดอกเบี้ย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน และเสริมสภาพคล่องเกษตรกร

(21 มิ.ย. 2565) ธ.ก.ส. เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ตามนโยบายรัฐบาล โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้ในระดับจังหวัดและสาขา เพื่อเข้าไปดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัด โครงการ ชำระดีมีคืน โดยคืนดอกเบี้ยร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทและโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน ปีบัญชี 2565

เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่มีหนี้สินเป็นภาระหนักโดยลดดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและ COVID-19 ตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินที่กำหนด

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้สินภาคครัวเรือน ซึ่ง ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนนโยบาย โดยวางมาตรการในการฟื้นฟูและลดหนี้ครัวเรือนเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภัยธรรมชาติและภาวะเศรษฐกิจถดถอย จนทำให้เกษตรกรลูกค้ามีรายได้ลดลงสวนทางกับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น

โดย ธ.ก.ส. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้ในระดับจังหวัดและสาขาเพื่อจัดทีมงานลงไปพบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับเกษตรกรลูกค้า และวางแนวทางการเข้าไปช่วยเหลืออย่างตรงจุด ควบคู่กับการจัดโครงการชำระดีมีคืน และโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน ปีบัญชี 2565 เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินอันเป็นภาระหนัก เสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอสำหรับหมุนเวียนในครัวเรือน

สำหรับโครงการชำระดีมีคืน ปีบัญชี 2565 มุ่งเน้นให้เกษตรกร บุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล รวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นลูกค้าที่สามารถชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยได้ปกติหรือมีหนี้ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน ในปีบัญชี 2565 ที่มีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 (ยกเว้นหนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล) มีแรงจูงใจในการชำระหนี้ตามกำหนดเวลา

ราคา Crypto ร่วงลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้ว ทำให้มูลค่าตลาดรวมต่ำกว่า 1 ล้านล้านเหรียญ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของการประเมินมูลค่าเกือบ 3 ล้านล้านเหรียญในช่วงจุดสูงสุด

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป